01 A / 2006 Magiszteri határozat

Minden Úrhölgynek és Lovagnak, akik hittestvérek a Jeruzsálemi Szuverén Szent János
Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetségében, tudomására hozzuk a jelen levéllel, hogy

Mi, a Szuverén Ciprusi Lovagrend Örökös Régense és Nagykancellárja, Örökös Perjel a
Villedieu Legszentebb Háromság Nagyperjelségének Meghatalmazottja és a Jeruzsálemi
Szuverén Szent János Lovagrend Autonóm Perjelsége és Szövetsége, más nevén a Máltai
Lovagrend Régense, a ránk ruházott alkotmányos hatalommal és örökös jogokkal
összhangban,

valamint figyelembe véve, hogy Szuverén Rendünk fejlesztése, az összes perjelség
összehangolt munkája és tevékenysége érdekében szükséges,

tekintettel arra, hogy a Szuverén Ciprusi Lovagrend, más nevén a Kard és Csend Rendje,
aki szövetségesünk, mint Autonóm Nagyperjelség a mi Szövetségünkön belül, fontos
szereppel bír abban, hogy végrehajtsa, történelmi múltjának teljesítésében, módszereket
fejlesszen ki, kutatásokat végezzen, létrehozzon, és más tevékenységeket végezzen a
Biztonság területén,

figyelembe véve, hogy a Szuverén Ciprusi Lovagrend történelmi múlta, tervei és céljai,
valamint a mi Szuverén Rendünk történelmi katonai múltja a Világ biztonságának és
védelmének biztosítása.

Miután figyelembe vette a fent említett tényeket, a Szuverén Ciprusi Lovagrend, melynek
Örökös Régense és Nagykancellárja vagyunk, valamint az Autonóm Perjelségek
Alkotmányaival és Szabályzataival egyetértésben,

figyelembe véve a személyes kiemelkedő emberi értékeket, a példás munkát és a hűség,
lojalitás elismerését, az értékes tetteket minden humanitárius cél elismert támogatására,
továbbá az emberiség védelme és biztonsága okáért tett vonatkozó szolgálatokért,

A jelen levéllel határozatba foglaljuk, és határozatot hozunk, mely szerint

H. E. Gróf POPPER GYÖRGY Úr, a Nagy Nyakék Lovagját, Szövetségünk Altábornagyát

és a Szuverén Rend Magyar Perjelségének Nagyperjelét

Előterjesztjük

A Szuverén Ciprusi Lovagrend Ügyvezető Nagykancellárjává

Ugyanakkor megadjuk a jogot, hogy használja az

Őméltósága

Címet és nyilvános elismertséget, tiszteletet és dicséretet, az új rangjához kapcsolódó és
abból származó minden joggal, kitüntetéssel, előnnyel és kiváltsággal.

Ezt a határozatot a Nagy Magiszteri Házban az Úr 2006. évének Február hó 20.-án hoztuk,
és ezt ellátjuk kézjegyünkkel és Házunk által használt pecsétünkkel.

Eminenciás Őfelsége Sir J. M. Cosmelli, Máltai Nagy Nyakék lovagja
RÉGENS

Data Privacy Statement