01/2006 Magiszteri határozat
Minden Úrhölgynek és Lovagnak, akik hittestvérek a Jeruzsálemi Szuverén Szent JánosLovagrend Autonóm Perjelségében és Szövetségében, tudomására hozzuk a jelen levéllel, hogy

Mi, a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelsége és
Szövetsége, más néven Máltai Lovagrend Régense minőségében, a ránk ruházott
alkotmányos jogoknál fogva, és figyelembe véve, hogy az Altábornagy elfogadja a
Szövetség Régensségét, az Altábornagyi rang megüresedett;

figyelembe véve, hogy az Alkotmány és Magiszteri Határozatok értelmében Szuverén
Rendünk és az Állam kormánya biztosítva kell, hogy legyen a Régens akadályoztatása,
időszakos vagy állandó alkalmatlansága vagy halála esetén;

figyelembe véve a többéves szolgálatait a Szövetség érdekében, jártasságát, tudását és
vezetői alkalmasságát számos nemzetközi intézményben, továbbá szem előtt tartva
személyes közreműködését abban, hogy új lovagokat hozott a Szuverén Rendünkbe,
valamint megkérdőjelezhetetlen hűségét a lovagrend elvei és a Magiszteri Ház iránt, az
Alkotmánynak megfelelően határozatba foglaljuk, és határozatot hozunk, mely szerint

1. CIKKELY Őexcellenciája Gróf POPPER GYÖRGYöt, A Ciprusi Lovagrend Ügyvezető
Nagykancellárját kinevezzük

ALTÁBORNAGGYÁ

2. CIKKELY Az Altábornagy ugyanazokkal a kiváltságokkal és jogokkal rendelkezik, mint
a Régens, amikor a Mi érdekünkben cselekszik, a mi írásos felkérésünkre.

3. CIKKELY Amennyiben földi életünk befejeződik az ő kötelezettsége idején, vagy
bármilyen állandó vagy ideiglenes akadályoztatás észlelünk, az Altábornagy
automatikusan, abban az esetben magára veszi a Szövetség Régensségét, illetve,
amennyiben az akadályoztatás nem ideiglenes, a 2005. október 22.-én hozott Magiszteri
Határozatnak megfelelően cselekszik.

4. CIKKELY Ebből az alkalomból, az új rangja és helyzete visszaigazolásaként és nyilvános
elismertségeként, Gróf POPPER GYÖRGY ÚR számára adományozunk, mint
A Szuverén Ciprusi Lovagrend, más néven a Kard és Csend Rendje NAGY NYAKÉK
lovagja,Altábornagy,
minden jogot és kiváltságot, annak alapján, hogy ez a Rend Szövetségi tag, hogy
történelmileg a mi Szövetségünk része, valamint hogy ez az Altábornagyi cim
birtokosának hagyományos jelvénye.

5. CIKKELY A jelen Magiszteri Határozat a mai naptól érvényes. Ezt a határozatot két
oldalon adtunk ki a Nagy Magiszteri Házban a mi urunk 2006. évének február hó 20.
napján, és kézjegyünkkel és az ebben a Házban használt pecsétünkkel láttuk el.

A Régens

Data Privacy Statement