A Sovereign Order of Cyprus (Szuverén Ciprusi Lovagrend) kitüntette Zenon C.R. Hansen urat


Extension of Remarks of Hon. Mario Biaggi of New York,

in The House of Representatives (Dem.) (Bronx képviseletében tízszer választották újra az Amerikai Kongresszusban 1969 – 1988 között)

Wednesday, March 7, 1973

Mr. Biaggi:

Kongresszusi Elnök úr, engedelmével felszólalásomat kiegészítem, és közzéteszem annak a szertartásnak a 
legfontosabb részeit, mely megtisztelő eseményen volt szerencsém részt venni az Egyesült Államok kiemelkedő humanitárius személyisége és hazafija, Zenon Clayton Raymond Hansen, a Mack Trucks Inc. Elnök-Vezérigazgatója meghívásának eleget téve. Elnök úr, a megtiszteltetés, amire utalok, Mr. Zenon C. R. Hansen beiktatási ceremóniája a Szuverén Ciprusi Lovagrend tagjainak sorába.

Mr. Hansen a saját közösségében és az egész nemzet előtt jelentős érdemeket szerzett számos szervezet érdekében végzett irányítási és gyakorlati munkában: az Amerikai Cserkészek, a YMCA, az United
Fund, U.S. Treasury Bond Drives és más civil, jótékonysági, vallási, nevelési és testvéri szervezet érdekében is tevékenykedett. Számos kitüntetést és díjat kapott a szabadság és állampolgárság fennkölt eszméinek erősítése és terjesztése területén kifejtett erőfeszítéseiért.

Az avatási szertartásra New York-ban, az Egyesült Nemzetek (ENSZ) Világegyház Központjának Kápolnájában került sor, magas rangú egyházi személyiségek és köztisztviselők jelenlétében.

A Szuverén Ciprusi Lovagrendet, az egyik legrégebbi Lovagrendet, 1192-ben alapította Guy de Lusignan, Ciprus és Jeruzsálem királya és III. Ince Pápa erősítette meg 1200-ban,
 aki kettős küldetést bízott a Rendre: a keresztény hit terjesztését és a kereszténység 
bástyájának szerepét a Mediterráneum keleti térségében. A Rendet az Ispotályos és Katonai rendek
 mintájára alkották meg, mint amilyen a Templomos Rend és a Szent János Rend volt a Szentföldön. Háromszáz nemesi születésű férfit avattak fel lovaggá az új rendbe és engedélyezték számukra, hogy viseljék a Rend vörös, nyolc-csúcsú keresztjét a nyakukban. Kötelességük volt védeni a Szentföldre vezető utat Ciprus szigetén és megakadályozni a támadásokat és a hitetlenek beszivárgását. A Rendhez fegyvert viselő férfiak, káplánok és szolgálatot teljesítő testvérek is tartoztak, akik a lovagokkal együtt parancsnokságokba rendeződtek. A lovagok megkülönböztető jele a kék palást volt, rajta a Rend vörös keresztjével. A Rend a kereszténység legaktívabb nemeseit vonzotta köreibe, és ezek a lovagok élénk érdeklődést tanúsítottak a Szent Római Birodalom és a Bizánci Birodalom ügyei iránt, amellett, hogy védelmezték a zarándokokat és jótékony célú munkát végeztek.

Nagyszerű Nagymestereinek köszönhetően több mint három évszázadon keresztül a Szuverén Ciprusi Lovagrend befolyása hatalmasra nőtt tettei által és tagjai fontos szerepet játszottak a korabeli politikai életben. Amikor a XV. században Ciprust Velencéhez csatolták, a Rend hanyatló korszakba lépett. A török megszállás után (1571) tagjai szétszóródtak a balkáni államokban és Nyugat-Európában. A közelmúltban a Rendet újjáélesztették a történelem legkiválóbb Ciprusi lovagjainak leszármazottai, a Szent Szék áldásával. A Rendet a keresztény civilizáció egyedülálló értékeinek és az ökumenizmus szellemének 
szentelték. Újraszervezői, akárcsak híres elődeik, kötelességüknek érezték újrateremteni – a kultúránkat és intézményeinket fenyegető számos veszéllyel szemben – ezt a tiszteletre méltó és hagyományokban gazdag Lovagrendet, amely a nyugati gondolkodás egyik legbecsesebb szentélyéből ered; ily módon megerősítve a Kereszténység erőfeszítéseinek folytonosságát az elnyomással és igazságtalansággal szemben, az ökumenizmus szintjén, amelynek óriási a hatása.

A Szuverén Ciprusi Lovagrend ma egy modern szervezet, amely ősi elveken és hagyományokon alapszik. Tevékenységét a keresztény eszmék, a nyugati humanizmus és az emberek szabadságának és méltóságának megőrzésének szenteli, továbbá, hogy szembeszálljon az elnyomás minden formájával. Célkitűzései közé tartozik kórházak, vallási helyszínek és más, jótékonysági, szellemi és nevelési intézmények létrehozása. A Rend tagjai közé fogad és kitüntetésben részesít írókat,
művészeket, tudósokat, a kultúra, a nevelés és az orvostudomány képviselőit; a szabad világ vezetőit, minden társadalmi helyzetben, fajra, vallásra, bőrszínre vagy etnikai származásra való tekintet nélkül.

A Rend közel 800 éves történelme során mindössze 900 ember kapta meg az áhított lovagi rangot és jelképét, a keresztet. Elveinek népszerűsítése és terjesztése céljából a Rend létrehozta 
az „Academie des Études Superiueres” intézményt, (Study of Moral Philosophy and Social Sciences) a morális filozófia és társadalomtudományok tanulmányozására, amelynek működését támogatja.

Elnök úr, külön öröm számomra, hogy tudathatom a Házzal, hogy Őeminenciája Lorenzo de Valitch, Ephesus címzetes Püspöke és apostoli képviselője az Egyesült Államokban, a Szuverén Ciprusi Lovagrend örökletes Nagykancellárja, e nemes, ősi Rend gazdag hagyományainak örököse, több mint 7 évvel ezelőtt létrehozta a Rend Amerikai Parancsnokságát, elismerve az amerikai szellem dinamizmusát és harcos elszántságát, amellyel jelentősen hozzájárultak nagyon sok ember szabadságához és 
elnyomás alóli felszabadításához világszerte. De Valitch püspök személyesen elnökölt az amerikai parancsnokság hivatalos beiktatásán és azóta is személyesen felügyeli az ügyeit.

A Rend Magisztrátusi székhelye Rómában, Olaszországban lehetővé teszi, hogy az Egyesült Államokbeli parancsnokság bizonyos diplomáciai kiváltságokat élvezzen, és a Rend népszerűsítése – mint nemzetközi jogalany – céljából olyan országokban is érvényesíthesse kiváltságait, amelyekben képviselettel rendelkezik. Továbbá, hogy rendelkezhessen az aktív és passzív diplomáciai képviselet jogával, hogy garantálja és irányítsa azokat a helyi képviseleteket, ahol megbízólevelet adott át. A Rend kinevezhet nagyköveteket, minisztereket és konzuli képviselőket adott hatáskörrel és ennek értelmében saját diplomata útleveleket állíthat ki, a nemzetközi szokásoknak megfelelően.

Szeretném felvetetni az Kongresszusi Jegyzőkönyvbe (Congressional Record) a Rend néhány kiemelkedő tagjának a nevét az Amerikai Egyesült Államokból és külföldi országokból:

 • H. R. H. Prince Louis de Bourbon.
 • H. S. H. Prince L. Radziwill, Rome and London.
 • Count Stefan Potocki, diplomat, Paris.
 • H. E. J. Velasco-Alvarado, President, Peru.
 • H. E. Charles Aillot, Ambassador, Ivory Coast.
 • H. E. Dr. A. Bellini, Noted Industrialist, Italy and Belgium.
 • H. E. Damaskinos Georgakopoulos, Archimandirate du Trone Oecumenique.
 • General James H. Doolittle.
 • Lowell Thomas.
 • Dr. Boris Pregel, Scientist and Philanthropist.
 • Monsignor Patrick B. Fay. Hon. Ludovic Huybrechts, Industrialist.
 • Henry S. Evans, Author and Professor of International Relations.
 • Rev. Fred P. Eckhardt.
 • Maitre Jacques Gambier de Laforterie, Noted Lawyer, Paris.
 • H. E. Philibert Bongo, Ambassador to Rome.
 • Dr. Serge Korff, Professor, Nuclear Physics, N.Y. University.
 • Hon. Edward Thompson, Supreme Court Justice, New York.
 • Louis A. Brun, New York.
 • Joseph James Akston, Patron of Arts, Palm Beach, Florida.
 • Victor Wallace Farris, Philanthropist, Inventor, Palm Beach, Florida.
 • Jean E. Saurel, Pan-American Union, Washington, D.C.
 • S.E.S. Prince Francesco Caponera di Sebasto, Italy.
 • H. E. Count Luciano Pelliccioni di Poli, di Montecocullo, Professor on Heraldry, Italy.
 • H. Dale Hemmerdinger, Real Estate Executive, New York.
 • J. Stanley Carey, Insurance Executive, New York.
 • Frederick N. Kinne, Ph.D. Industrialist, New Jersey.
 • A. William Carter, New York.
 • Donald W. Scholle, Investments, N. Y.
 • Emil V. Hegyi, Oil Company Executive, Dallas, Texas.
 • Frederick Paul Pittera, International Exposition Consultant, New York.

Ezek a tekintélyes személyiségek tipikus képviselői azon kortársaiknak, akik ebben a rendkívüli megtiszteltetésben részesültek. Szeretnék gratulálni Mr. Zenon C. R. Hansen-nek hogy kiválasztást nyert és csatlakozhat ehhez az illusztris csoporthoz. Szeretném ugyancsak elismerésemet kifejezni 
Őexcellenciája de Valitch püspöknek erőfeszítéseiért, amellyel egy jobb világ megteremtésére törekszik fáradhatatlanul. Kívánok Neki és a Szuverén Ciprusi Lovagrend minden lovagjának további sikereket humanitárius tevékenységükben.

Data Privacy Statement