A Szuverén Ciprusi Lovagrend ősi jelképe egy XVI. század elején készült holland festményen

Különleges festők munkáit ismerheti meg az, aki ellátogat a hollandiai Haarlem történelmi városába, s megnézi a Frans Hals Múzeum gyűjteményét. Tudni kell, hogy a XVI. században ez a város Németalföld egyik legjelentősebb kulturális központja volt. Sok kiváló festő dolgozott itt, s műveik hűen ábrázolják a helyi tehetős polgárság korabeli életét és élénk társadalmi tevékenységét. Előkelő helyet foglal el a festők között Jan van Scorel (1495 Alkmaar – 1562 Utrecht) az un. „északi” reneszánsz festészet kiemelkedő alakja, aki VI. Adrian pápa meghívására 1621 – 24 között a Vatikán festője és a Belveder gyűjtemény gondnoka volt. Neki köszönhető, hogy az olasz reneszánsz festészet tért hódított Németalföldön.

A Frans Hals Múzeumban található Jan van Scorel (12 Members of the Haarlem Brotherhood of Jerusalem Pilgrims) című festménye, amelyet 1527-ben festett. 

A képet fára festette olaj technikával az 1506-ban alapított testvéri társaság, a „Haarlem Brotherhood of Jerusalem Pilgrims” részére, amelynek bárki – férfi és nő egyaránt – tagja lehetett, aki elzarándokolt a Szentföldre, a Szent Sírhoz. A képen 12 zarándok látható, kezükben pálmaággal, jelezve, hogy megtették az utat Jeruzsálembe. A férfiak mellén különböző lovagrendek jelképei és Jeruzsálem címere látható. Különös jelentőséggel bír a bal oldali első és második személy, akiknek ruháját a Ciprusi Rend, a Kard és Csend lovagjainak jelképe díszíti: az „S” betűbe fűzött, lefelé mutató kard. További érdekesség, hogy balról ugyanez a második személy kezében két pálmaágat vehetünk észre, ami az ő kétszeri zarándokútját szimbolizálja.


 

A jobb oldalon álló harmadik személy maga a festő, aki 1520-ban járt zarándokként Jeruzsálemben, Krisztus Sírjánál, a Holy Sepulcher templomban.

A festmény nagyon fontos történeti dokumentációként értékelhető, mert a csaknem 500 évvel ezelőtt született művészeti alkotáson megörökítve látjuk annak a lovagrendnek a jelképeit, amely 800 éves történelme során mindig is nagyon kis tagsággal rendelkezett; belőlük kerültek ki a ciprusi királyok testőrei. A Szuverén Ciprusi Rend jelenlegi taglétszáma is alig haladja meg a 30 főt.

A rendkívül termékeny festő további kvalitásos műveit őrzi a Frans Hals Múzeum Haarlemben, a Rijksmuseum Amszterdamban, a Centraal Museum Utrechtben (itt van a festőművész legtöbb képe). A Bajorországi múzeumban, Római gyűjteményekben, Bécsben a Kunsthistorisches Museumban és Velencében is vannak művei.

Data Privacy Statement