Ciprusi Lovagavatás Szlovákiában

2011. május 14-én tartotta első avatási ceremóniáját Szlovákiában a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége a Chateau Béla nagytermében. Itt avatta a Nagymester a Szuverén Ciprusi Rend lovagjává az egyetlen posztulánst, a szlovák Ján Culka dandártábornokot, aki a Ciprusi Rend Nagykancellárja, H.G. George Popper és Lady Mária Czellárikova ajánlása alapján került a jelöltek közé. A Ciprusi lovagokat a „Kard és Csend lovagjai”-ként ismerik a világon, akik a Szent János Rend katonai szárnyához tartoztak, amelynek tagjaiból került ki a ciprusi királyok testőrsége is. Ez a Rend fogadta tagjai közé a fiatal, de óriási szakmai múlttal rendelkező Ján Culka urat, aki a 2000-ben megalapított Komplexná Záchranná Služba Slovenska Gabčíkovo – a Bősi Mentő és Katasztrófaelhárító Központ Szlovákiában – vezérigazgatója és parancsnoka.

A szervezet több mint 200 fős magasan képzett személyzettel és hatalmas méretű, korszerű technikát képviselő gépparkkal rendelkezik. Ebbe kaptak betekintést a Máltai Lovagrend vezetői és tagjai az avatás előtti szemlén, amelyre felsorakozott a szolgálat járműveinek, eszközeinek és személyzetének egy része. A látványos bemutatkozás parancsnoki jelentéssel kezdődött és mindenkit lenyűgözött a szervezet színvonalas technikai felkészültsége. Ezt fokozta az a tekintélyes adatsor, amelyet Culka tábornok és a szervezet életrajzából megtudhattunk.
A központot eredetileg Culka tábornok és néhány lelkes és elhivatott munkatársa egyéni vagyonának bevonásával hozták létre, amely mára nemcsak Szlovákiában és Európában, de világméretekben is a legelismertebbek közé tartozik. 2000-től a tábornok által vezetett katasztrófaelhárítási szolgálat nagyon sok helyen teljesített feladatot, csak Szlovákiában 4000 alkalommal segítettek.

A külföldről érkezett felkérések száma is jelentős:

• Magyarországon először 2000-ben, tavasszal és ősszel segítettek a tiszai árvíznél
• 2001-ben az ukrajnai Beregovoi és Vinohradovoi árvíznél
• 2003-ban ismét Magyarországon, Győr-Moson-Sopron Megyében segítettek a szélviharban sérült emberek ellátásában
• 2003-ban Iránban, a pusztító földrengés áldozatainak felkutatását és mentését végezték Bam városában
• 2005 januárjában Srí Lankán a hatalmas földrengés és a cunami okozta szökőárvíz áldozatainak felderítésében és megsegítésében tevékenykedtek
• 2005. júliusában a romániai árvizek okozta károk elhárításában segítettek Bacan térségében
• 2005 októberében Pakisztánban a Kasmír hegységben, Balakot térségében a pusztító földrengés áldozatainak segítettek. Miután olyan hatékony volt e tevékenységük a Pakisztáni Belügyminisztérium felkérte Ján Culka tábornokot és munkatársait egy újabb segítségre: a katasztrófa okozta fertőzések és járványok megelőzése céljából Iszlamabadban kórházak és vidéki kórházak fertőtlenítésére
 • 2006 januárjában az ENSZ misszióból hazafelé vezető úton lezuhant Szlovák katonai repülőgép áldozatainak felkutatására kapott felkérést a mentőcsoport
• 2010 januárjában a Culka tábornok által vezetett tizennyolc fős munkacsoport tevékenykedett a Haitit sújtó földrengésben eltűnt áldozatok felderítésében, kiszabadításában, tábori kórházak kiépítésében és az ivóvíz források fertőtlenítésében Port-au-Prince-ben, Haiti fővárosában

A természet viselkedése gyakran kifürkészhetetlen és befolyásolhatatlan, s Culka tábornok jó ideje figyelemmel kíséri a folyamatokat. Már 2000-ben arra a döbbenetes megállapításra jutott, hogy 1975 óta a katasztrófák száma ötszörösére nőtt a világon és a katasztrófák okozta súlyos anyagi veszteség a világ által megtermelt évi GDP egynegyedét teszi ki.

Ján Culka dandártábornok a felsorolt humanitárius tevékenységéért 51 magas szintű kitüntetésben és elismerésben részesült Szlovákia és a világ más országai által. Ezeket több szlovákiai minisztériumtól és önkormányzattól, továbbá Srí Lanka, Pakisztán, Irán, Csehország, Magyarország, Románia és Ukrajna állami és közigazgatási szerveitől kapta. Elismerésben részesült a Közép Európai Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Szenátustól is.

Az általa biztosított segítségnyújtás listája tartalmazza azokat az érdemeket, amelyek alapján a Nagymester Ciprusi lovaggá ütötte Jan Culka tábornokot, s ettől az időtől Sir Jan a Ciprusi lovagok elit csoportjához tartozik, amelynek létszáma a történelem során soha nem haladta meg a száz főt.

A Sir Jan által sikeresen működtett szervezet, amelynek központja Gabcikovo / Bős, a „Komplexná Centralná Zahranná Sluzba” része lett a Máltai Lovagrend Szövetsége (KMFAP) humanitárius szervezetének, a FEMERAID International-nak, s Sir Jan Culka létrehozta a FEMERAID – Slovakia szervezetet.

Drága Sir Jan!
Sok szeretettel gratulálunk lovagrendi tagságodhoz. Nagyon örülünk sikereidnek és büszkék vagyunk Rád. Folytasd tovább ezt a nemes és lovaghoz illő tevékenységet, amelyre a világnak egyre nagyobb szüksége van, de amelynek ilyen magas szintű működtetésére csak a legnagyobbak képesek, mint Te.

Data Privacy Statement