A Szuverén Ciprusi rend lovagavatási ceremóniája Szlovákiában

A Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége (KMFAP) Magyar és Szlovák Nagyperjelségének közös szervezésében 25. jubileumi nemzetközi lovagavatási ceremóniáját 2015. október 23-24-én tartotta Szlovákiában, a Chateau Béla gyönyörű termeiben, amelyre 4 kontinens 21 országából érkeztek a résztvevők.

 

      

   

Az esemény nemzetközi jellegének megfelelően a 11 új máltai lovag és a 3 ciprusi lovag nyolc országot képviselt.

A felkészülés napja: 2015. október 23.

A kastélyba érkező résztvevőket idén is napfényes idő fogadta, ahol délután kezdődött a hivatalos program. A lovaggyűlésen a posztulánsok találkoztak H.M.E.H. Prince José Nagymesterrel és a Rend legmagasabb rangú vezetőivel, a lovagokkal és a dámákkal.

A köszöntők után a résztvevők prezentációt láthattak a Lovagrend tevékenységéről, amelyben kiemelt helyet foglal el a nemzetközi szintű humanitárius munka. Meghallgatták a FEMERAID International Budapest vezetőjének beszámolóját a humanitárius és katasztrófaelhárító tevékenységről.

   

Majd a jelöltek bemutatkozása és méltatása következett, hangsúlyozva kvalitásaikat és érdemeiket, amelyek által méltóvá váltak, hogy tagjai legyenek a Máltai Lovagrend, illetve a Szuverén Ciprusi Lovagrend rangos családjának, s a modern korban tovább vigyék a tiszteletre méltó elődök örökségét és öregbítsék a Rend dicső múltját. A Nagymester és H.G. Prof. George Popper, a Lovagi állam miniszterelnöke ezen alkalommal ismertette az átalakított és kibővített új lovagi kormány nemzetközi összetételét, amelyben a régi tisztségviselők mellett több új lovagtárs is fontos megbízatást kapott.

   

A kétnapos esemény díszvendégei között ismét körünkben üdvözölhettük a Diplomatic Mission for Peace and Prosperity (DMPP), az ENSZ, az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok által elismert és támogatott nemzetközi szervezet delegációját, élén H.E. Shefki Hysa kormányzó úrral. A széles nemzetközi tevékenységet folytató szervezet és a Máltai Lovagrend (KMFAP) közötti hosszú távú együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírására ugyancsak a lovaggyűlés keretében került sor.

A lovagjelöltek számára mindig lélekemelő a közös meditáció, amikor készülve a másnapi avatásra a lovagi jelképek és rekvizitumok segítségével kicsit elmélyednek a lovagi létben, megidézik a múltbéli hagyományokat és szokásokat és átvették a lovagi etika 10 parancsolatba foglalt követelményeit.

   

Zenés gálavacsora zárta az avatás előtti estét a kastély dísztermében, ahol a lovagi tortát is felszolgálták megünnepelve Lady Princesse Isabel másnapi születésnapját és a 25.  lovagavatási ceremóniát a régióban.

 

    

 

Az avatás napja: 2015. október 24.

A lovagrend tagjai különböző vallási felekezetekhez tartoznak, ez a vallási pluralizmus a Magisztrátus vallási tanácsa tagjainak összetételében is híven tükröződik. Követve a hagyományt ezúttal is az avatás reggelén a kastély kápolnájában katolikus misét celebrált Sir Monsignore Ladislaus Szakál pápai káplán, a Lovagrend magisztrátusi káplánja és Sir Mgr. Pavol Zemko, a Rend vallási tanácsának tagja, a lovagok, dámák és a lovagjelöltek részvételével.

     

Az avatási szertartás 11.00 órakor vette kezdetét, ahogy megszólaltak a fanfárok, majd a bevonulási zenére a lovagjelöltek érkeztek a terembe és foglalták el helyüket, mint legfontosabb szereplők, az első sorokban. Majd a lovagok és dámák, a társrendek képviselői: Lovag Sárközi János, a Szent György, a Mártír Nemzetközi Lovagrend szlovák nagyperjele, Niklós Vincze Viktória, a Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem képviselője, Sir Nagy János, az Ordine di Aquila Romana magyarországi helytartója. A szlovák, a magyar és a lovagrendi zászlók bevonulásával egy időben elhangzott a három himnusz is. A Nagymester vendégekhez intézett beszédét követően megemlékeztünk az elhunyt lovagtársainkról és azokról, akik betegségük miatt nem lehettek jelen. Örömteli esemény is történt a Lovagrend életében: október 21-én megszületett Sir Stefán András és Veres Viktória kisfia, Stefán Veres Kai. Monsignore Ladislaus áldását küldte a lovagi újszülöttnek, s Gounod – Ave Maria dallama Lady Ágh Lívia előadásában mindannyiukért hangzott fel.

      

 

Kitüntetés átadásával folytatódott az esemény: a Nagymester Őexc. Shefki Hysa úrnak, a DMPP kormányzójának átadta a Máltai Lovagrend nagykeresztje kitüntetést. Az iraki Bashra város alpolgármestere, Welid Hemid Ghiten Alkalfewi úr a Pro Deo State University díszdoktori diplomáját vette át.

  

A lovagi rekvizitumok és jelképek megáldása az összes vallás nevében két nyelven történt: Sir Monsignore Ladislaus Szakál pápai káplán, a Lovagrend magisztrátusi káplánja magyarul, Sir Mgr. Pavol Zemko, a Rend vallási tanácsának tagja szlovák nyelven mondta el áldását. A ceremónia gazdag zenei programjának csúcspontja most is Tosca imája volt, Lady Lívia katartikus erejű tolmácsolásában, igazi lelki és zenei élményt nyújtva a lovagjelölteknek közvetlenül az avatás előtt és az Orangerie termet zsúfolásig megtöltő vendégeknek.

  

9 Máltai lovagjelöltet és 2 dámajelöltet avatott fel a Nagymester a lovagok és dámák asszisztenciájával: a lovagi eskü aláírása utáni három kardérintést követte a nyakkereszt (hölgyeknek masnis kereszt) - mint a védelmet nyújtó pajzs jele – felkötése, a lovagi palást vállra terítése - mint a testvériség jelképe - a térdelő személy sarkának sarkantyúval érintése. Ez a szimbolikus gesztus utal a lovagok lovas múltjára.

     

Majd a Szuverén Ciprusi Rend zászlaja és avatási kardja váltotta fel a Máltai Lovagrend zászlaját és kardját. H.G. George Popper a Ciprusi Rend nagykancellárja rövid beszédben ismertette a Rend történetét, amely mint a Máltai Lovagrend katonai szárnya a KMFAP szövetség elit része és 900 éves rendkívül izgalmas története során mindvégig nagyon kis létszámú, de annál nagyobb követelményeknek megfelelő lovagot tudhatott tagjai között.

H.M.E.H. Prince José nagymester 3 jelöltet avatott: két hölgyet és egy urat, akik felölthették a Ciprusi lovagok, más nevükön a Kard és Csend titokzatos lovagjainak sötétkék-piros palástját, s viselhetik a kard jelképét és a Silencium S betűjét palástjukra hímezve, illetve nyakkeresztjükön ábrázolva.

   

Az avatás mindenki számára kedves és üdítő pillanata az apródavatás volt. Ezek a gyermekek és fiatalok testesítik meg a jövőt, s talán egyszer közülük kerül ki a jövő nagymestere, mondta Prince José Nagymester, miközben az összes jelen lévő apród és apródkisasszony a nagymesteri trónus elé járult, hogy segítsenek az avatandó gyermekeknek. Egy új máltai apród és egy apródkisasszony került a Rendbe, és egy fiúcska ölthette fel a ciprusi apródok öltözetét. Őket Czapáry-Martincsevics Klára apródkisasszony fuvolajátéka köszöntötte.

 

Az avatás végén az előléptetések, kinevezések és kitüntetések átadásának voltunk tanúi. A Lovagrend vezetői nagyra értékelik és külön elismerésben részesítik azokat, akik a Rend érdekében jelentős munkát végeznek.

   

H.E. Shefki Hysa, a DMPP elnöke kért szót, hogy Sir Dr. Alexander Milesz Békenagykövet segítségével átadja H.G. Prof. Popper Györgynek a Tiszteletbeli békenagyköveti és Béke főbiztosi kinevezését. S egyúttal az Academy of Universal Global Peace díszdoktorává avatták, Doctor of International Diplomacy h.c. címet adományozva. Az egyetemet Indi és az USA mellett az ENSZ és az Európai Unió is elismeri. Sir Szalai Tamás Máltai Lovagot a DMPP Tiszteletbeli Béke-főkonzullá avatták.

  

Lady Lívia Dal a Holdhoz (Dvorák: Rusalka) c. áriájával zárult a mindenkiben felejthetetlen emléket hagyó esemény. A gyönyörű kastélykertben történt közös fotózás után jól esett a gazdag büféebéd a kastély termeiben.

2015. október 26.

Data Privacy Statement